Värme genom lagrad solenergi

Om du som fastighetsägare använder dig av en luftvärmepump eller en värmepump som genererar energi från mark, sjö eller berg så kommer energin ursprungligen från solen. Solens värma lagras som energi i vatten, luft och mark. Då vatten har bättre förmåga att lagra värme är bergvärme och sjövärme är mer effektiv än exempelvis luftvärme.

Fördelen med att hämta energi från lagrad solvärme är att aldrig tar slut. Även vid moln tider skapas ny energi i mark och luft. Detta gör värmepumpar till ett miljövänligt alternativ till skillnad från exempelvis kärnkraft, olja och kolkraft vars råmaterial lagras under extremt långa perioder.

Bergvärme är värme som kommer från lagrad solenergi, som återfinns i grundvattnet nere i berggrunden. I Sverige är detta den vanligaste geoenergin vi har. Det är mycket fördelaktigt med bergvärme i Sverige då landet till största del vilar på urberg, som i sig har en bra värmeledningsförmåga. Bergvärme är en säker värmekälla för de flesta hushåll i Sverige, oavsett om du bor i norr eller söder, eftersom den i princip är oberoende av väderförhållandena.

Hitta rätt bland alla namn

För alla nyblivna föräldrar finns det givetvis många utmaningar. En mindre utmaning, som dock lever kvar resten av livet, är valet av namn till sitt nyfödda barn. Kriterierna för att välja namn varierar från människa till människa. Många kollar på namnets ursprung och betydelse samtidigt som namnet givetvis måste kännas fint nog för barnet.

När det gäller namns ursprung kan det exempelvis röra sig om svenska namn, vilka kan härstamma från fornsvenskan eller fornnordiskan. Vanligt är också att använda sig av bibliska eller latinska namn.

En annan viktig del när det gäller att välja namn till ens nyfödda barn är även vilken betydelse namnet har.

Oavsett om du letar efter ett pojknamn eller ett flicknamn finns det en hel del olika namnförslag att ta del av och välja bland.